Sở Giáo dục và Đào tạo - VNPT Yên Bái: Ký kết hợp tác ứng dụng viễn thông và công nghệ thông tin

Chiều 6/11, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh và VNPT Yên Bái đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phối hợp ứng dụng viễn thông và công nghệ thông tin trong hệ thống giáo dục năm học 2020 - 2021 và những năm tiếp theo.

Theo đó, hai bên đã thống nhất và ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phối hợp ứng dụng viễn thông - công nghệ thông tin trong ngành giáo dục năm học 2020 -2021 và định hướng những năm tiếp theo. 

            VNPT Yên Bái có trách nhiệm triển khai hệ thống đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao đến 100% cơ sở giáo dục và dào tạo trên phạm vi toàn tỉnh, phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai phần mềm quản lý nhà trường VNEDU của VNPT tiếp tục sử dụng trong những năm tiếp theo. 

Đồng chí Vương Văn Bằng- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

 

Các phòng giáo dục - đào tạo các huyện, thị, thành phố và các trường học được sử dụng phần mềm của VNPT để quản lý cấp phòng và đồng bộ dữ liệu của tỉnh Yên Bái về cổng dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống VNEDU xây dựng và triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử kết nối trao đổi, chia sẻ thông tin liên thông trong toàn ngành giáo dục và đào tạo phù hợp với cấu trúc chuẩn của hệ thống cổng thông tin tỉnh và Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

Lãnh đạo Sở Giáo dục- Đào tạo và VNPT Yên Bái ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phối hợp
 ứng dụng viễn thông và công nghệ thông tin trong hệ thống giáo dục năm học 2020 - 2021 và những năm tiếp theo.

 

Xây dựng và triển khai hệ thống kho học tập điện tử, kho học liệu chuyên dùng của ngành giáo dục nhằm phục vụ bồi dưỡng giáo viên, phục vụ nhu cầu học tập của người học và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân.

Bài viết liên quan