SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAM GIA HỘI BÁO XUÂN TÂN SỬU TỈNH YÊN BÁI NĂM 2021

.Trong hai ngày, từ 02/01 đến hết 04/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội Báo Xuân Tân Sửu tỉnh Yên Bái năm 2021 do Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền Thôn tổ chức Hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.

.Thực hiện Công văn số 110/CV-HNBVN ngày 23/10/2020 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổ chức Hội Báo toàn quốc và Hội Báo xuân các địa phương năm 2021 và Công văn số 206/HNB-VP ngày 25/12/2020 về việc phối hợp tổ chức Hội Báo xuân Tân Sửu năm 2020; Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái với sự tham gia của hơn 20 cơ quan, đơn vị trong tỉnh, trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.

Tại Hội Báo Xuân, Sở Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu tới bạn đọc các ấn phẩm năm 2020 của ngành giáo dục gồm: Tạp chí Giáo dục và Thời đại,  Bản tin ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái. Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Yên Bái phát hành 04 bản tin/một năm nhằm thông tin về những hoạt động, những chính sách của ngành giáo dục, đặc biệt khuyến khích gương các thầy giáo, cô giáo và học sinh trong công tác dạy và học.

Đoàn đại biểu gồm đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tham quan gian trưng bày của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Bài viết liên quan