Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải tổ chức lớp “Tập huấn tăng cường công tác giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông, Thái trong các đơn vị trường mầm non năm học 2020- 2021 và những năm tiếp theo”

Ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải đãtổ chức tập huấn tăng cường công tác giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông, Thái cho các đơn vị trường mầm non.

           Nhằm mục đích đưa nội dung giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc vào chương trình giáo dục trong các trường mầm non hình thành phong trào chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, mở rộng các hoạt động văn hóa văn nghệ giải trí lành mạnh phù hợp với tâm sinh lý của lứa tuổi mầm non và phong tục tập quán dân tộc tại trên địa bàn Huyện Mù Cang Chải. Góp phần nâng  cao sức khỏe thể chất và hình thành thói quen tập luyện hàng ngày cho học sinh. Tạo không khí vui tươi thoải mái tham gia các hoạt động góp phần xây dựng “Trường học hạnh phúc” theo Kế hoạch số 16/KH-SGDĐT ngày 16/01/2020 của Sở GD&ĐT về việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi đắp “Đức, trí, Thể, Mỹ ” gắn với giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, hướng tới xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Qua 2 ngày tập huấn, dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên là giáo viên cấp học phổ thông có kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần trách nhiệm, hăng say tập luyện của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, các thành viên tham gia lớp tập huấn đã năm chắc các kỹ năng cơ bản của các điệu múa Mông, Thái; cách thứcbiên đạo và triển khai2 điệu múa tập thể để về tổ chức triển khai tại đơn vị trường ngay trong tháng 10/2020. Một số hình ảnh lớp tập huấn:

 

 

 

 

Bài viết liên quan