Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Mười

Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
ybi-vanchan-ptdtbtthnammuoi@edu.viettel.vn