• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Ban Giám hiệu
  • Bety Champell
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Hiệu trưởng
   • Điện thoại:
    0890987878
   • Email:
    champell@edu.vn
  • Bety Herrzick
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Hiệu phó
   • Điện thoại:
    0890987878
   • Email:
    herrzick@edu.vn
  Dự báo thời tiết
  Thời tiết Hà Nội