• Chuyên đề Giáo dục
  • Thông báo từ Phòng
  • Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý trường học VNEDU và các phần mềm hỗ trợ giảng dạy

    Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý trường học VNEDU và các phần mềm hỗ trợ giảng dạy

    Chiều ngày 11/9/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn phối hợp với VNPT Yên Bái tổ chức tập huấn trực tuyến việc sử dụng phần mềm quản lý trường học VNEDU và các phần mềm hỗ trợ giảng dạy cho CBQL, giáo viên 03 trường học triển khai điểm về ...
    Dự báo thời tiết
    Thời tiết Hà Nội